Comunicat institucional de Suara Cooperativa

Actualitat

Comunicat institucional de Suara Cooperativa

14 octubre, 2019

Avui vivim un dia trist. Des de Suara Cooperativa lamentem les conseqüències socials, personals i familiars derivades de la resolució judicial i que posen en perill la convivència ciutadana.

Per davant de tot defensem els drets civils i democràtics propis d’una organització amb valors cooperatius com la nostra, responent a la pluralitat de persones i idees que ens caracteritza. 
 
Confiem en el diàleg com a únic mitjà per resoldre la situació actual mentre continuem treballant des dels nostres valors per la cohesió social garantint els drets de totes les persones ateses i de les nostres companyes i companys.
 
Barcelona, 14 d’octubre de 2019