Desenvolupar el sector de la dependència, una oportunitat per generar ocupació

Actualitat

Desenvolupar el sector de la dependència, una oportunitat per generar ocupació

26 setembre, 2012

Suara Cooperativa ha col·laborat amb un informe presentat per la Fundación Alternativas juntament amb CEPES, Fundación Cajamar i Fundación Gredos San Diego.

El president de la Confederació Empresarial Espanyola de l’Economia Social (CEPES), Juan Antonio Pedreño, ha assenyalat durant la presentació de l’estudi "L’Economia Social i l’atenció a la dependència" que el "desenvolupament del sector de la dependència suposaria una important oportunitat per a crear una activitat econòmica sostenible i generar ocupació".

L’afirmació del president de la Patronal de l’Economia Social ve fonamentada en les dades que es desprenen de l’estudi, que posen de manifest que, tot i la crisi econòmica, els serveis socials han estat una dels pocs sectors que han aconseguit mantenir un creixement positiu de l’ocupació. Entre el primer trimestre del 2008 i el primer trimestre del 2012, s’han creat uns 110.000 llocs de treball, mentre que en el mateix període en el conjunt de l’economia espanyola s’han perdut tres milions.

L’estudi, a més d’oferir una fotografia dels antecedents i estat de situació del sector de la dependència, recull una bateria de mesures que ajudaria a potenciar-lo. Conscients de la situació econòmica, el president de CEPES va assenyalar que s’enviaran al Govern, perquè es posin en marxa quan l’escenari econòmic ho permeti.

La posada en marxa d’aquestes iniciatives per aquest sector encara emergent, suposaria la creació de 635.000 llocs de treball en els propers anys, convertint més en un nínxol d’ocupació òptim per col·lectius amb més dificultats d’accés a l’ocupació (persones majors de 50 anys, joves, dones, persones amb discapacitat i col·lectius en risc d’exclusió).

Segons les dades oficials de l’IMSERSO, a principis de juliol de 2012, més d’un milió de persones ja tenien reconegut el dret a les prestacions i serveis del sistema de la Dependència, i més de 768 mil els estaven rebent efectivament. El que demostra que el progressiu envelliment de la població espanyola, requerirà cada vegada de majors recursos i serveis especialitzats per atendre persones en situació de dependència.

Les empreses de l’Economia Social actuen tradicionalment en la prestació de serveis a les persones en situació de dependència, fins i tot abans que entri en vigor la mateixa Llei. Les cooperatives, societats laborals, mutualitats, centres especials d’ocupació, empreses d’inserció i associacions del sector de la discapacitat, per la seva naturalesa estan situades entre les entitats que més incidència tenen en aquest sector, en concret en els serveis d’ajuda a domicili i teleassistència, centres residencials i de dia. L’especialització productiva de l’Economia Social en aquests serveis és molt significativa, com es desprèn de l’informe.

Per això, el paper de l’Economia Social en l’atenció a la dependència ha de ser reconegut, de manera especial, perquè aquest tipus d’empreses sempre s’han situat a l’avantguarda pel seu compromís i per oferir solucions per cobrir les mancances que ha presentat sempre l’atenció a persones en situació de dependència, ha afegit el president de CEPES.

Entre les característiques de les empreses d’Economia Social per cobrir aquests buits i mancances que pateix el sector, destaquen: l’àmplia cobertura territorial que tenen aquest tipus d’empreses, el coneixement de l’entorn, l’experiència acumulada, la qualitat del servei ofert i la capacitat de gestió del capital humà, que es tradueix en una major qualitat en l’ocupació.

Descarrega’t l’informe complert des del fitxer adjunt a aquest text

 

Fitxer adjunts