El nou informe INSOCAT posa de relleu el progressiu empobriment de les famílies

Actualitat

El nou informe INSOCAT posa de relleu el progressiu empobriment de les famílies

4 febrer, 2013

El progressiu empobriment de les famílies catalanes des de l’inici de la crisi, l’any 2008, afecta especialment els infants i adolescents menors de 16 anys, tal com posa de relleu el darrer informe INSOCAT elaborat per ECAS amb dades de l’Idescat, l’INE i l’Eurostat.

La comparativa d’estadístiques d’aquestes tres fonts revela algunes diferències significatives en l’impacte de la crisi a nivell europeu, estatal i català: el nombre de treballadors pobres es manté estable al voltant del 8,5% a la UE-27, però augmenta notablement a Espanya i a Catalunya, on arriba al 12,7% i 13,7%, respectivament.

Un dels índexs que creix de manera més alarmant –fins multiplicar-se gairebé per cinc— és el de privació material severa, que ha passat de l’1,15% al 4,98% entre el 2008 i el 2011. També augmenta especialment la taxa de població en risc de pobresa o exclusió social, que passa del 16,5% al 23,3% a Catalunya; la mitjana de l’Estat espanyol és quatre punts superior, però l’increment ha estat més accentuat a Catalunya.