El president del Parlament Europeu alerta al Fòrum Fedaia d'una nova "generació perduda"

Actualitat

El president del Parlament Europeu alerta al Fòrum Fedaia d’una nova “generació perduda”

22 octubre, 2013

Martin Schulz, president del Parlament Europeu, va aprofitar la seva intervenció al Fòrum Fedaia, celebrat a Barcelona els dies 17 i 18 d'octubre, per alertar d'una nova "generació perduda", atribuïda a les elevades taxes de pobresa infantil que hi ha al sud d’Europa i és feina tant de les administracions com de les entitats per fer front a aquesta situació.

Segons la consellera de Benestar Social i Família, Neus Munté, que va participar en l’acte d’inauguració, la protecció a la infància és una de les màxims prioritats del Govern i aposta per reforçar la prevenció, el desenvolupament de la Llei i el pacte per la infància, que han de garantir una atenció adequada a la infància i adolescència.

A càrrec de la Directora General d’Atenció la Infància i l’Adolescència, Mercè Santmartí, es van donar a conèixer les prioritats i les línies de treball previstes al seu programa d’actuació en els propers anys. Coincideixen a destacar la importància del pacte i els desplegament de la llei amb nous decrets i amb programes concrets dirigits a la prevenció per evitar el màxim d’ingressos a centres residencials, fomentar el treball amb la família i la reconversió dels centres oberts.

Albert Serra, director de l’Institut de Governança i Direcció Pública d’ESADE, constatava que com principal problema hi ha la debilitat política en el sistema institucional, una estructura de gestió feble i no només falta de recursos com a principal causa de la situació actual. Cal un sistema que ens permeti sostenir un model d’Estat del Benestar que garanteixi l’equilibri pressupostari i la sostenibilitat del sistema a llarg termini. La millor resposta, diu, és optimitzar els recursos disponibles.

Del col·loqui realitzat entre Enrique Castro i Enrique Martínez se’n desprèn la necessitat de recuperar la immediatesa de la realitat, el sentit comú i la pertinença al teixit social, les claus d’èxit en l’atenció a la infància i adolescència. Van apuntar que és necessari reconquerir espais perduts de contacte, d’apropament i de territori.

El sociòleg Pau Mari Klose, per la seva banda, va ser taxatiu en afirmar que "no tenim un relat prou convincent que ens permeti justificar la pobresa infantil". La necessitat d’un relat, un discurs de política social a favor de la infància que parli en termes d’inversió i no de costos en polítiques socials ha d’afavorir la priorització de les polítiques d’infància i adolescència de les nostres institucions.

Aquest nou discurs entén que invertir en la infantesa representa invertir en el futur de la societat. La política social ha de contribuir a generar dinamisme econòmic, capacitant els individus per aprofitar les oportunitats laborals que se’ls presenten al llarg de la vida i millorar la seva productivitat. En aquest nou paradigma de la política social, la despesa pública en infància ja no representa un cost social, sinó l’eix principal d’una inversió social productiva, orientada cap al futur.