Es constitueix a Barcelona L’Associació Economia Social Catalunya

Actualitat

Es constitueix a Barcelona L’Associació Economia Social Catalunya

31 maig, 2017

L’Associació Economia Social Catalunya (ESCAT) va celebrar la seva assemblea constituent el passat 2 de maig, on es van aprovar els estatuts socials que regeixen aquesta nova organització. Les entitats que han impulsat aquesta associació són la Confederació de Cooperatives de Catalunya, la Confederació Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya, la Xarxa d’Economia Solidària, la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya i la Federació de Mutualitats de Catalunya.

Durant l’assemblea constituent de l’associació, que agrupa a les principals organitzacions representatives de l’Economia Social al nostre país, també es va escollir la Junta Directiva pels propers 4 anys. Entre els seus principals objectius, l’associació pretén donar visibilitat a l’economia social i projectar els seus valors, generar un discurs col·lectiu cap a la societat catalana i incidir políticament per la defensa dels interessos de l’economia social.

Més informació aquí.