La crisi colpeja doblement les dones i agreuja les desigualtats de gènere

Actualitat

La crisi colpeja doblement les dones i agreuja les desigualtats de gènere

9 març, 2015

“El gènere sovint s’obvia malgrat ser un factor determinant en les desigualtats que pateix la nostra societat”. Així ho expressa la presidenta d’ECAS, Teresa Crespo, en la presentació de l’informe ‘Crisi, gènere i pobresa’, que analitza com ha impactat la crisi específicament en les dones i constata que les diferències s’han agreujat.

Al mercat laboral s’ha incrementat la bretxa salarial –d’un 18,5% el 2009 a un 19,8% el 2011, tendència inversa a la del conjunt de la Unió Europea— i la precarització, si bé és generalitzada, castiga especialment les dones: en un 23,8% tenen jornades parcials, davant el 7,9% dels homes.

En l’àmbit privat, on les dones són responsables de manera molt majoritària de les tasques domèstiques i de cura –hi dediquen 4 hores i 14 minuts de mitjana, enfront les 2 hores 25 minuts dels homes—, la càrrega de feina ha augmentat per les retallades en polítiques socials, que han traslladat a la llar tasques abans cobertes pel sistema de protecció públic. Fina Rubio, presidenta de la Fundació Surt, ha subratllat que “les persones cuidadores de familiars dependents són en un 83% dones, davant el 17% d’homes”. Una realitat que té un impacte directe en les trajectòries laborals, discontínues i amb gran dificultat d’accés a llocs de responsabilitat.

Salvador Busquets, director de Càritas Diocesana de Barcelona, ha constatat l’augment de la proporció de dones ateses per l’entitat i un increment especialment significatiu de les famílies monoparentals, en un 94% dels casos encapçalades per dones. Sonia Fuertes, subdirectora de l’Àrea d’Inserció Social de la Fundació Salut i Comunitat, ha analitzat el “deteriorament de la salut de les dones arran de la crisi, molt vinculat a problemàtiques d’estrès i ansietat”, i Joan Uribe, directorde Sant Joan de Déu Serveis Socials, ha explicat les condicions d’especial duresa que pateixen les dones sense llar, entre les quals “un 15-20% pateixen malaltia mental diagnosticada”.