Les empreses d’inserció catalanes ocupen a més de 1.700 persones

Actualitat

Les empreses d’inserció catalanes ocupen a més de 1.700 persones

28 novembre, 2013

Les 58 empreses d’inserció catalanes inscrites en el registre ocupen un total de 1.707 persones: així ho apunten les dades del balanç de les Empreses d’Inserció (EI) publicat pel departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.

Tot i que en l’últim any el nombre de treballadors que ocupen aquestes empreses s’ha reduït, passant de 1.808 treballadors el 2011 a 1.707 l’any passat, en els últims sis anys el sector ha doblat el nombre de contractes: entre el 2006 i el 2012 el nombre de treballadors de les EI ha crescut en un 130%, mentre que el nombre de les empreses inscrites en el registre ha augmentat un 96%.

Així mateix, any rere any ha anat augmentat el nombre de persones treballadores d’inserció d’aquestes empreses: a finals del 2012, el 49,7% dels treballadors de les EI era personal d’inserció, mentre que el 2006 els treballadors d’inserció suposaven un 45,8% del personal.

Segons dades del departament d’Ocupació, les persones treballadores de les empreses d’inserció són en la seva majoria persones en situació d’atur i exclusió social (51,8%), seguides de persones destinatàries de la Renda Mínima d’Inserció (21,7%) i dels joves i menors de 30 anys procedents d’institucions de protecció de menors (14,2%).

Pel que fa a la inserció laborals dels treballadors de les EI, des del departament d’Empresa i Ocupació s’apunta que les sortides es donen majoritàriament a l’empresa ordinària: “La crisi econòmica afecta la capacitat d’inserció al mercat ordinari, mentre que les EI fan un esforç per donar ocupació a les persones treballadores d’inserció assumint-les com a part de l’estructura”. Així mateix, en aquests últims anys també ha augmentat el nombre de treballadors d’inserció que opten per l’autoocupació, que han passat de representar l’1,1% del total de sortides el 2006 a un 7,4% el 2012. Curiosament, el nombre de treballadors d’inserció que es converteixen en emprenedors ha augmentat en l’últim any, passant del 0,9% del 2011 al 7,4% de l’any passat.

A nivell d’ingressos, la facturació de les EI s’ha triplicat en els últims sis anys, passant d’una facturació anual global de 9,17 milions d’euros el 2006 a gairebé 28,37 milions l’any passat.

Pel que fa a la distribució territorial de les empreses d’inserció, la majoria –un 57%- es concentren a l’àrea metropolitana de Barcelona, mentre que a Girona només hi ha 7 empreses d’inserció registrades, a Lleida 6, i a Tarragona i les Terres de l’Ebre, 4.