L’informe INSOCAT posa de manifest els efectes emocionals i per a la salut de la pobresa

Actualitat

L’informe INSOCAT posa de manifest els efectes emocionals i per a la salut de la pobresa

20 juliol, 2018

L’informe d’indicadors socials presentat el passat 18 de juliol per ECAS, ‘Les veus de la pobresa des de dins’, il·lustra amb aportacions d’usuaris i professionals d’entitats socials els “processos pels quals les persones queden atrapades en la pobresa” a causa d’una espiral de problemes cada vegada més difícil de trencar.

L’informe recull alguns testimonis a través de quinze entrevistes a persones en situació de pobresa i exclusió per mostrar la dimensió humana que s’amaga darrere les xifres. L’INSOCAT aborda també altres àmbits clau com l’habitatge o l’ocupació. La precarització del mercat laboral marcada per la temporalitat, la parcialitat de les jornades i els salaris baixos fa que la recuperació econòmica tingui uns efectes molt limitats, però a més hi ha tota una realitat invisible quan no s’accedeix al mercat de treball regulat i el sistema de protecció social es manifesta totalment insuficient.

Més informació aquí