L’ocupació a les cooperatives de treball augmenta un 300% els nou primers mesos de 2012

Actualitat

L’ocupació a les cooperatives de treball augmenta un 300% els nou primers mesos de 2012

6 març, 2013

La crisi i les retallades no han impedit que les cooperatives de treball a tot l’estat espanyol segueixin generant ocupació. Amb més de 8.000 nous llocs de treball creats entre gener i setembre de 2012, l’ocupació a les cooperatives de treball espanyoles ha crescut un 300% respecte el mateix període de 2011.

Les dades han estat presentades a l’Assemblea general anual que va celebrar dimarts 5 de març a Pamplona la Confederación Española de Cooperativas de Trabajo Asociado (COCETA).

Segons Juan Antonio Pedreño, president de COCETA, “Aquest ha estat un any difícil, amb retallades al conjunt de l’Estat i a les autonomies. En alguns casos, les retallades han estat tan dures que han desaparescut les línies de generació d’ocupació. Amb tot, malgrat aquestes circumstàncies, hem redoblat els nostres esforços i hem apostat per la creació de treball”.

A finals de 2012, les cooperatives de treball generaven una ocupació directa superior als 210.000 llocs de treball a tot l’Estat espanyol. En línies generals, durant tot l’any passat, es van destruir 12 punts menys de teixit empresarial que a les empreses mercantils.

L’ocupació generada a les cooperatives és de qualitat. Un 83% de les contractacions corresponen a persones sòcies i un 27% són treballadors per compte aliè, amb un elevat percentatge de contractes indefinits. D’altra banda, les dones representen el 49% de l’ocupació a les cooperatives.

“Amb aquesta resposta de les cooperatives a la crisi, les cooperatives de treball reclamem l’atenció dels poders públics com un agent social més que forma part de l’economia social, una economia on les persones són la prioritat”, afirma Pedreño.

Les 18 entitats territorials que conformen COCETA, entre elles la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, són agents col·laboradors en la creació d’ocupació. Per això, des de COCETA es reclama una obertura financera; i estar presents en les lleis d’emprenedoria.

A Catalunya l’any 2013 ha començat amb 147 noves cooperatives creades, de les quals 113 corresponen a cooperatives de treball associat, al fórmula més estesa al nostre país, amb un 75% del total de coopeartives. La Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya és l’organització empresarial que les agrupa, representa i lidera.