Marca la casella de fins d'interès social en la declaració de la renda

Actualitat

Marca la casella de fins d’interès social en la declaració de la renda

26 maig, 2015

El Departament de Benestar Social i Família i la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya han demanat conjuntament un any més els i les contribuents de Catalunya a marcar la casella “altres fins d’interès social” en la seva declaració de la renda.

El 2014, a través de la casella “altres fins d’interès social”  de les declaracions de la renda, l’Estat va distribuir 220 milions d’euros a 1.236 programes socials de 469 entitats socials que van beneficiar 6 milions de persones.
 
S’estima que Catalunya va aportar el 2014 54,4 M€ de la recaptació estatal del 0,7% del IRPF per a fins socials, però només va rebre 30,8 M€ destinats a programes socials a Catalunya. És una situació semblant a la dels anys anteriors. Catalunya va rebre, per a programes socials, 23,6 M€ menys del total aportat pels contribuents catalans en fer la declaració de la renda, i 11 M€ menys que si s’apliqués un criteri de repartiment en funció de la població de cada territori (Catalunya representa el 19% de la població total, perquè Euskadi i Navarra no participen en el sistema). Es tracta d’un greuge que persisteix any rere anys, i per això la Taula del Tercer Sector segueix exigint a l’Estat un increment en el volum total de recursos assignats a programes socials a Catalunya.

Més informació al web de la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya.