Missatge de l'Aliança Cooperativa Internacional

Actualitat

Missatge de l’Aliança Cooperativa Internacional

1 juliol, 2014

Les empreses cooperatives aconsegueixen un desenvolupament sostenible per a tothom”, explica l'ACI amb motiu de la celebració de la 92a Diada Internacional de les Cooperatives el 5 de juliol de 2014.

El lema de l’edició d’enguany del Dia Internacional de les Cooperatives, del 5 de juliol, serà “Les empreses cooperatives aconsegueixen un desenvolupament sostenible per a tothom”. Un dels valors fundacionals del moviment cooperatiu és preocupar-se per la comunitat. Això vol dir, doncs, que la base de la visió i de totes les accions de les cooperatives la constitueix la necessitat de salvaguardar sosteniblement unes condicions de vida favorables per a les comunitats.

 En termes generals, la sostenibilitat és la capacitat per a sostenir, mantenir i fer perdurar. Des dels anys vuitanta, aquest concepte ha evolucionat fins a significar la inclusió dels àmbits mediambiental, econòmic i social. De nou, les cooperatives apareixen aquí com les predecessores de la sostenibilitat moderna. En centrar-se en les necessitats humanes, responen a les crisis de sostenibilitat d’avui dia i aporten un peculiar “valor compartit”.

Un dels objectius del Pla per a una Dècada Cooperativa és “posicionar les cooperatives com a creadores de sostenibilitat”.1 El sector cooperatiu ha d’explicar i demostrar al món que la sostenibilitat forma part de la seva naturalesa intrínseca i que les empreses cooperatives contribueixen de manera positiva a aquesta sostenibilitat.

Llegeix la notícia íntegra al web de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya