Participació activa de Suara a FinanCoop 2012, sobre finançament cooperatiu

Actualitat

Participació activa de Suara a FinanCoop 2012, sobre finançament cooperatiu

14 juny, 2012

El director financer de Suara Cooperativa, Joan Carles González, va participar activament el passat 8 de juny a FinanCoop 2012, la primera Jornada Internacional de Finances Cooperatives, que es va fer a l'IDEC de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona.

Va ser una jornada dirigida per Fundació Seira, amb el suport d’Oinarri, Caixa d’Enginyers, Crédit Coopératif, Associació Internacional de Banca Cooperativa i Dir. Gral. d’ Economia Social, Cooperativa i Treball Autònom.

Un total de 45 ponents en 8 tallers i tres sessions plenàries i més de 200 persones van parlar sobre les finances cooperatives tant des del vessant de les entitats financeres cooperatives, com des dels productes i serveis, com també d’iniciatives sorgides des de les pròpies empreses, segons es recull al web de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya.

La jornada va mostrar la salut de les finances cooperatives que no van deixar de treballar amb els seus socis en tot el temps i continuen concedint crèdit a les empreses. Un sistema financer basat en les persones i en els principis de l’equitat, la transparència i la sostenibilitat amb un potencial molt gran per donar accés al capital i serveis financers a les empreses i les persones.

Préstecs i títols participatius, experiències de cash pooling i préstecs intercooperatius, les cooperatives de treballadors accionistes de Québec, les cooperatives d’interès col·lectiu de França, les cooperatives per accions d’Itàlia, els fons d’inversió de l’economia social, l’experiència basca, italiana o francesa, entre d’altres coses van ser analitzades i debatudes. Les finances cooperatives són una realitat a casa nostra i una alternativa real i responsable per a l’economia social i la societat catalana en general.