Sessions participatives amb socis i sòcies per revisar els estatuts de Suara

Actualitat

Sessions participatives amb socis i sòcies per revisar els estatuts de Suara

7 març, 2016

Suara Cooperativa ha iniciat les sessions de reflexió amb persones sòcies per revisar els estatuts socials i adaptar-los a la nova Llei de Cooperatives de Catalunya (llei 12/2015, de 9 de juliol). Amb el suport d'assessorament extern es va organitzar una jornada íntegra de debat (liderada pel Consell Rector) en relació a les novetats de la llei per analitzar els canvis que es poden aplicar als estatuts de Suara.

Les propostes que en van sorgir s’han socialitzat amb altres persones sòcies de la Cooperativa per contrastar punts de vista. Amb totes les opinions recollides d’aquests espais participatius s’elaborarà un primer esborrany de nous estatuts per portar-los a la propera Assemblea General Ordinària després d’un període d’esmenes i al·legacions.

Les sessions de treball també es faran extensives per revisar posteriorment el Reglament de Règim Intern de Suara. Per garantir la participació de les persones sòcies i aprofundir en els diferents capítols que conté el Reglament, els debats s’allargaran durant dos anys.