Suara inicia l’expansió internacional a Xile prestant atenció sanitària a domicili

Actualitat

Suara inicia l’expansió internacional a Xile prestant atenció sanitària a domicili

24 febrer, 2015

Suara Cooperativa ha iniciat l’expansió internacional a Xile amb la prestació de serveis d’atenció sanitària a domicili. L’operació que ho ha permès ha estat l’adquisició, juntament amb altres socis, de l’empresa xilena Serproen Home Care. Es tracta del primer pas d’una nova línia de treball orientada a prestar serveis sanitaris a domicili, atenció domiciliària a gent gran, residències per a gent gran i centres d’estada diürna.

L’aposta passa per aportar a Xile i altres països d’Amèrica Llatina el model d’atenció integral a la gent gran que Suara desenvolupa amb èxit a Catalunya, sense deixar de banda el compromís d’empresa propera, socialment responsable, participativa i innovadora. El treball compartit amb altres socis aporta al projecte un punt de vista en clau local per desenvolupar una oferta de serveis que permetin millorar el concepte d’atenció centrat en la persona en funció de les seves necessitats i nivell de dependència. La creació futura d’una fundació permetrà reforçar la col·laboració públic-privada.

Serproen Home Care és una empresa amb més de 37 anys d’experiència en atenció sanitària a domicili i amb un reconegut prestigi a Xile. Amb uns alts estàndards de qualitat i amb un equip format i compromès, atén pacients amb diferents necessitats amb un model propi.

Xile és actualment el segon país més envellit d’Amèrica del Sud, només per darrera d’Uruguai, i s’estima que l’any 2020 Xile serà el país amb una taxa d’envelliment més elevada.