Suara participa al Congrés Housing First, organitzat per l’Observatori Europeu de Sensellarisme

Actualitat

Suara participa al Congrés Housing First, organitzat per l’Observatori Europeu de Sensellarisme

15 octubre, 2013

Tres professionals de Suara Cooperativa vinculats a l’àmbit de les persones sense llar i de la violència de gènere han participat en la setena edició del congrés Housing First, organitzat per l’Observatori Europeu del Sensellarisme (EOH), organisme de la Federació Europea d’Organitzacions Nacionals que treballen amb les persones Sense Llar (FEANTSA).

El congrés, celebrat el setembre a Berlin, es va centrar en els nous models existents per a l’abordatge del sensellarisme, amb els quals s’està treballant des de fa anys a diferents països europeus i també a nivell internacional: “Es proposa que, en primer terme, cal proveir l’accés a l’habitatge als col·lectius sense llar, per després donar els suports específics que cada persona necessiti”, expliquen els treballadors de Suara, que fan una valoració “molt positiva” de la participació en el congrés.
 
Així mateix, els professionals de Suara també van tenir l’oportunitat de visitar el projecte Wohnprojeckt, iniciativa gestionada per l’entitat alemanya PROWO i que centra el seu treball en les persones sense llar i amb problemes de salut mental.