Suara participa amb Acció a una visita del tercer sector social a Xile

Actualitat

Suara participa amb Acció a una visita del tercer sector social a Xile

31 maig, 2016

Suara Cooperativa va estar present a la visita prospectiva del tercer sector social de Catalunya que es va fer a Xile el maig. La iniciativa, organitzada per ACCIÓ, s'emmarcava en l’estratègia per a la internacionalització del tercer sector social i de l’economia social i cooperativa, i fruit de la priorització de mercats per a l’exportació dels models d’intervenció social d’èxit a Catalunya.

La missió estava pensada per conèixer la política pública d’atenció a la gent gran i a persones amb discapacitat, els seus programes i plans d’inversió tant a nivell nacional com de les principals municipalitats de Santiago de Xile i províncies. Alhora perseguia detectar en primera persona les necessitats reals i les oportunitats d’actuació en els diferents àmbits i serveis d’atenció a aquests col·lectius i establir relacions institucionals amb agents públics i amb potencials socis privats per a desenvolupar projectes i serveis socials a Xile.

Xile és l’economia emergent millor avaluada i oberta de la regió llatinoamericana. El creixement econòmic sostingut del país, així com els avenços en polítiques socials, fan de Xile un mercat amb oportunitats d’inversió en diversos sectors.

A banda de Suara Cooperativa, participaven a la missió organitzacions com Associació Benestar i Desenvolupament (ABD), Fundació Ampans, Grup Cooperatiu TEB i el Consorci de Salut i Social de Catalunya. Van tenir ocasió de conèixer organismes com el Ministeri de Desenvolupament Social, el Servei Nacional de Discapacitat (Senadis), el Servei Nacional de Gent Gran (Senama, a la foto) o la fundació Coanil.