Suara renova el compromís amb el Charter de la Diversitat a l’Empresa

Actualitat

Suara renova el compromís amb el Charter de la Diversitat a l’Empresa

26 setembre, 2016

Suara Cooperativa ha renovat per dos anys més la seva adhesió al Charter de la Diversitat a l’Empresa, un projecte impulsat per la Comissió Europea i el Ministeri d’Igualtat d’Espanya al que s’hi han sumat de manera voluntària empreses de països com Bélgica, França i Alemanya.

El programa vol fomentar la sensibilització, el respecte a les diferències, la inclusió i la responsabilitat social, amb l’objectiu de distingir a aquelles empreses que siguin  respectuoses amb les directives de la Unió Europea en termes de no discriminació, igualtat de tracte i oportunitats.

A Suara Cooperativa, seguint aquest codi de compromís signat pel període 2016-2018, es gestiona la diversitat reconeixent els diferents talents, capacitats, perspectives i aspiracions que les persones aporten a l’organització, aprofitant les diferències per potenciar els processos de millora i innovació. D’aquesta manera, Suara compta amb una plantilla de persones treballadores diversa en funcionalitat, cultura, procedència, edat (17% menors de 30 anys; 25% entre 30 i 40 anys; 32% entre 40 i 50 anys; i 33% majors de 50 anys) i gènere (les dones representen el 91% de la plantilla). El compromís amb el Charter de la Diversitat a l’Empresa, projecte difós a Espanya per la Fundación para la Diversidad, també distingeix als membres signants per la seva capacitat d’inclusió i potenciació de les diferències, fomentant la creació d’entorns de treball on sigui propicia la conciliació de la vida laboral, familiar i personal.