Suara s'adhereix a la declaració COCEMFE Barcelona per reclamar accessibilitat universal

Actualitat

Suara s’adhereix a la declaració COCEMFE Barcelona per reclamar accessibilitat universal

2 juny, 2017

Suara Cooperativa s'ha adherit a la Declaració de la Federació Francesc Layret COCEMFE Barcelona sobre: “L'accessibilitat universal, una contribució al bé comú”. Fa una crida a aplicar la legislació vigent i impulsar un canvi cultural basat en el paradigma del disseny universal, que dirigeixi les seves accions al desenvolupament de productes i entorns de fàcil accés per al nombre més gran de persones possible, sense la necessitat d'adaptar-los o redissenyar-los d'una forma especial.

El disseny universal ens apropa a la societat del bé comú ja que influeix de manera transversal en el conjunt de les polítiques, beneficia les persones de totes les edats i habilitats, facilita la no discriminació i és un instrument que permet portar una vida més independent.

Així, el manifest reclama els següents aspectes:

  • L’aplicació de les mesures d’accessibilitat i disseny universal en tots els bens, entorns, productes i serveis.
  • Millorar la sensibilitat i la conscienciació social mitjançant les accions adequades en matèria d’accessibilitat universal.
  • Fomentar la no discriminació de les persones amb discapacitat, vetllant pel principi de igualtat d’oportunitats.
  • Aconseguir que el 4 de desembre d’aquest any 2017 tots els municipis de Catalunya compleixin amb els preceptes d’Accessibilitat Universal amb els ajustos raonables, quan allò no sigui possible.

Des de COCEMFE Barcelona fan una crida per recollir noves adhesions, tant a títol particular com per a entitats o organitzacions. A la seva pàgina web hi podeu llegir el formulari íntegre i accedir als formularis d’adhesió.