L'empresa de serveis mèdics Suanity ha integrat la seva activitat dins de Suara Cooperativa. Suanity es va impulsar l'any 2016 i ha desplegat programes personalitzats per a la salut en cada etapa de la vida i en funció de les necessitats individuals de cada persona i la seva família, per complementar l'activitat dels serveis d'atenció a les persones des de l'àmbit social que presta Suara.

Aquesta incorporació de Suanity permetrà fer un pas més cap a la integració social i sanitària i oferir, ara a través de Suara Cooperativa, uns serveis més globals d’acord amb les necessitats d’atenció a les persones actuals i futures, mantenint i millorant els estàndards de qualitat que s’han prestat fins al dia d’avui.
 
El valor diferencial de Suanity és el seu model d’atenció i acompanyament, posant a la persona al centre perquè recobri el control de la seva salut. La prioritat d’aquests programes és que la persona atesa pugui romandre al seu domicili i en el seu entorn, a prop de la seva llar i augmentant la qualitat de vida de les persones.
 
Aquesta branca d’activitat compta amb programes d’atenció pal·liativa, de suport al malalt oncològic i d’atenció a persones amb malalties cròniques avançades, així com una consulta especialitzada a Barcelona. Tots aquests programes inclouen atenció especialitzada en el domicili i atenció telefònica personalitzada 365 dies a l’any les 24 hores del dia realitzada per professionals de la salut, atenció mèdica, sanitària, psicològica, fisioterapèutica i social.
 
Els inicis de Suanity el 2016 i l’obertura d’un local especialitzat al carrer Balmes de Barcelona donaven continuïtat a l’empresa especialista en cures pal·liatives Paliaclínic, fundada l’any 2007 a càrrec del Dr. Joan Carles Trallero, que segueix vinculat amb el projecte.