Qualitat

Apliquem processos de millora contínua en la prestació de serveis. Tenim la certificacio de l’UNE 158301:2015 de Serveis d’Ajuda a Domicili i la certificació ISO 9001:2015 en la gestió dels tipus següents:

Productes certificats: