Intercooperació

Suara aposta per la intercooperació mitjançant aliances amb altres empreses i organitzacions, seguint un dels pilars bàsics i diferenciadors de les societats cooperatives.

El treball intercooperatiu ha permès tirar endavant les organitzacions següents:


Garbet és una empresa d’inserció que aposta per la incorporació sociolaboral de persones en una situació d’exclusió social o amb un risc elevat d’estar-hi. Suara Cooperativa és sòcia col·laboradora de Garbet. Aposta per un model empresarial de cooperativa de treball associat i d’iniciativa social sense ànim de lucre. Presta serveis de neteja, manteniment i muntatge d’edificis i instal·lacions, bugaderia industrial, rehabilitació i reforma d’edificis, serveis d’higiene ambiental i gestió de facilities. Promou la inserció laboral amb un acompanyament individualitzat.
Intermedia és una Fundació que atén especialment persones que es troben en situació de vulnerabilitat social i laboral, promoguda per Fundació IReS, Fundació Surt i Suara Cooperativa, amb una llarga trajectòria d’acció social per a la millora de l’ocupació. Està homologada com a agència de col·locació. És una eina professional, de qualitat, solidària i responsable, per al desenvolupament personal i la millora de l’ocupació i l’ocupabilitat de les persones.
Suanity és una empresa de programes personalitzats de salut,impulsada el 2015 per Suara Cooperativa en aliança amb Grupo Init. Acompanya la persona en la gestió de la seva salut en les diferents etapes de la vida, adaptant i personalitzant els serveis en funció de les seves necessitats. Aposta per facilitar un posicionament actiu de la persona amb la seva salut i la salut de la seva família. Disposa d’un un programa d’atenció pal•liativa, un programa de suport al malalt oncològic i un programa d’atenció a malalts crònics, per atendre persones al seu domicili. El 2015 va adquirir Paliaclínic, una societat formada per personal mèdic, d’infermeria i psicologia, amb una trajectòria de nou anys en atenció en cures pal·liatives a domicili.
Creixen Educació és una cooperativa de segon grau impulsada per Escola Sant Gervasi Cooperativa, Suara Cooperativa i Abacus Cooperativa per posar en funcionament un model d’escola amb segell propi, de qualitat i d’avantguarda, per respondre a les necessitats formatives del país. Neix amb la vocació de crear una xarxa d’escoles referent a Catalunya que aconsegueixi resultats d’èxit en l’àmbit acadèmic i humà, i que reforci el cooperativisme en el sistema educatiu. L’Escola Goar de Viladecans (Baix Llobregat) és una escola de Creixen.
Serproen és una empresa fundada a Xile el 1977 que ofereix serveis integrals d’hospitalització a domicili i atenció domiciliària, a més de serveis en conveni amb laboratoris farmacèutics i proveïdors de serveis de salut. S’incorpora a l’òrbita de Suara Cooperativa el desembre del 2014, a través de la seva adquisició juntament amb els socis Etxekide, Gryphus Wealth Management i Alonso Balaguer. La creació futura d’una fundació permetrà reforçar la col·laboració publicoprivada en l’atenció a la gent gran.