Ocupació i treball

img_socials

“El dret al treball és un dret universal, pel qual volem treballar de forma activa dins de les nostres possibilitats i eines.” (Soci de Suara)

Donem resposta a aquelles persones que requereixen d’assessorament, orientació i formació per continuar creixent en l’àmbit laboral i alhora oferim serveis d’inserció per a les persones amb més vulnerabilitat dintre del mercat, i ho fem possible gràcies a professionals que treballem amb passió i compromís i a les institucions que ens financen.


Fundació Intermedia

      La Fundació Intermedia creada per la Fundació Surt, Fundació Ires i Suara Cooperativa és una agència de col·locació homologada que està pensada per donar resposta als dos grans grups d’interès: persones amb necessitats d’ocupabilitat i empreses que requereixen professionals.

Ofereix:

  • ASSESSORAMENT, orientació, capacitació i desenvolupament a les persones de les seves trajectòries professionals.
  • UN AMPLI VENTALL DE SERVEIS A LES EMPRESES, donant resposta a la captació i el desenvolupament dels capitals de coneixement que les puguin fer sostenibles i competitives.

Fundació Intermèdia

Garbet Cooperativa d’Inserció

Garbet és una cooperativa d’inserció de la qual Suara cooperativa n’és promotora.

Ens centrem en aquelles persones que es troben en situació de major vulnerabilitat per accedir als circuits formals de treball i en promovem la seva inserció laboral. Treballem la formació bàsica i específica per a cada un dels perfils professionals i els oferim un acompanyament individualitzat.

L’objectiu últim és assolir que les persones puguin trobar feina fora de Garbet, però alhora pel fet de ser empresa d’inserció amb fòrmula cooperativa, hi ha la possibilitat de que un cop finalitzats els itineraris d’acompanyament es puguin fer socis/sòcies de la pròpia Garbet.

Garbet