Serveis socials

img_socials2

“La participació de les persones en situació de risc o exclusió social en els plans de treball ha demostrat ser la més idònia. Quan s’apodera la persona i provoques autèntics processos de participació, els resultats són més positius i permanents.” (Soci de Suara)

Suara Cooperativa som una empresa de referència en el sector de serveis socials, amb una trajectòria de 30 anys d’experiència.

Gestionem serveis que donen resposta a les diferents necessitats de les persones al llarg del seu cicle vital, des de la innovació, amb alts estàndards de qualitat i creant nous serveis que han marcat tendència. La persona atesa, el titular del servei i l’entorn són els eixos vertebradors d’aquest servei.

La satisfacció de la persona que el rep és intrínseca a la satisfacció del contractant, i viceversa.


Infància

  • SERVEIS RESIDENCIALS PER A INFANTS I ADOLESCENTS que estan sota la tutela o la guarda administrativa a través de centres d’acolliment o serveis residencials de llarga estada.
   • CRAE L’Albera (Figueres)• CRAE Fluvià (Olot)
   • CRAE Can Tai (Taialà)• CRAE La Llar Collserola (Barcelona)
   • CRAE La Llar (Barcelona)• Centre d’Acollida Terres de l’Ebre (Amposta)
      • CDIAP Montsià (Amposta)  
   • CRAE Ter (Girona)
  • EQUIPS DE VALORACIÓ DE MALTRACTAMENT INFANTIL, que assessoren i decideixen conjuntament amb la xarxa de centres hospitalaris les actuacions a emprendre davant dels casos de maltractament o sospita de maltractaments.
   • EVAMI (Amposta)
  • EQUIPS DE DIAGNOSI, que fan l’observació i diagnòstic inicial dels infants i adolescents ingressats en el centre d’acollida i de les seves famílies.
   • Equip de diagnosi Terres de l’Ebre (Amposta)
  • SERVEIS D’ACOMPANYAMENT especialitzats per a joves tutelats o extutelats.

• SAEJ Girona

 • PISOS ASSISTITS per a joves tutelats o extutelats de 16 a 18 anys o majors d’edat.
 • SERVEIS DE CENTRES OBERTS PER A INFANTS O CASALS, casals que es desenvolupen fora de l’horari escolar per atendre les necessitats dels infants i les seves famílies.
  • Casal d’adolescents i joves Llops del Taga (Barcelona)• Centre educatiu i de lleure Bon Pastor (Barcelona)
  • Centre obert Glamparetes (Barcelona)• Centre obert Sant Martí (Barcelona)
  • Centre obert Torre Baró (Barcelona)• Centres oberts de Girona (8 Centres)
  • Espai Jove Palafrugell
 • ESPAI DE VISITES PER A INFANTS I ADOLESCENTS SOTA MESURA DE TUTELA, lloc de trobada neutral i segur per afavorir la millora de les relacions parentals o familiars.
  • EVIA Barcelona

Dones i família

 • CASES D’ACOLLIDA per a dones amb fills/es en situació de fragilitat o vulnerabilitat o bé situacions de violència domèstica.
  • Casa d’acollida Marialar (Barcelona)
 • CENTRES DE DIA per a infants i les seves famílies per donar cobertura a l’atenció, la prevenció i la detecció de situacions de risc.
  • CD Font de la Pòlvora (Girona)
 • PUNTS DE TROBADA per a les famílies amb els seus infants i adolescents en un espai neutral que afavoreixi la relació familiar, quan aquesta no es pot desenvolupar en el marc habitual de convivència.
 • ESPAIS FAMILIARS, que donen suport a les famílies per a la criança i educació dels seus fills i filles.
  • Espai familiar Sant Martí (Barcelona)• Espai matern infantil Badalona
  • Espai matern infantil Mimos (Barcelona)• Espai matern infantil Rull (Barcelona)
  • Espai matern infantil Sant Cosme (El Prat de Llobregat)• Espai matern infantil Sant Feliu de Llobregat
  • Espai matern infantil Santa Coloma (Sta. Coloma de Gramanet)• Espai matern infantil Trencaclosques (Molins de Rei)
  • PAIDOS Barceloneta (Barcelona)• PAIDOS Sant Adrià del Besòs

Inclusió social

Les actuacions sobre persones en situació d’exclusió social o sense llar se centren fonamentalment en serveis d’atenció personal, professional i especialitzada, suport social i sanitari i cobertura de les seves necessitats bàsiques, i també serveis bàsics com alimentació amb menjadors socials, higiene, consigna, bugaderia, etc.

Gestionem serveis residencials –tant en acolliment d’urgència i emergència social com de llarga estada– i actuacions comunitàries que pal·liïn les situacions d’exclusió social.
• Projecte Referents Projecte Referents• Centre d’estada limitada Els Alps (L’Hospitalet de Llobregat)

• Centre primera acollida Sarrià (Barcelona) • Centre SARA (Sabadell)
• Equipament integral Zona Franca (Barcelona)