COORDINACIÓ TÈCNICA PER EQUIP DE GUÀRDIA SAD BARCELONA

Borsa de treball

COORDINACIÓ TÈCNICA PER EQUIP DE GUÀRDIA SAD BARCELONA

Cerquem coordinador/a de Tècnic/a per cobrir una VACANT en l’equip de guàrdia del SAD Barcelona Zona 1 els dissabtes, diumenges i festius a la tarda. El lloc de treball està ubicat a les oficines de Suara a Ronda Universitat, 22.

Característiques

  • Formació: GRAU / DIPLOMATURA - Treball social
  • Requeriments:
  • Funcions: Equip de guàrdia del servei d'atenció a domicili. • Planificació, direcció i supervisió de tots els serveis i activitats. • Coordinació dels serveis dels usuaris i fer el recolzament tècnic a PAD (personal d'atenció directa). • Elaboració d'objectius de treball concrets a partir de la planificació general, si s'escau, el calendari, els/les responsables i el seguiment adient. • Anàlisi de les demandes en l'atenció directa. • Detecció i valoració de necessitats. Identificar les necessitats del PAD (formatives, de suport, ... ) i participar en la capacitació directa i indirecta (disseny d'accions i/o formació, canalitzar i transmetre les demandes). Marcar objectius generals i específics i definir tasques a realitzar. • Potenciar l'atenció integral de la qualitat tècnica del servei, garantint-la durant el servei a l'usuari. • Valoració de l'atenció i les necessitats de les persones ateses, així com dels canvis necessaris. Realitzar el seguiment i l'avaluació mensual / anual dels casos. Avaluació del grau de qualitat dels serveis i del grau de satisfacció dels usuaris. • Responsabilitat de fomentar i establir els circuits per fer una coordinació d'equip amb les coordinacions de gestió. Foment i facilitació de les relacions personalitzades (clients interns / persones usuaries / clients externs). • Solució a les queixes i/o suggeriments que puguin presentar les persones ateses o familiars. • Detecció i prevenció de situacions de risc o d'exclusió social. • Informació, orientació i assessorament de prestacions i recursos socials existents. • Aplicació i avaluació del tractament de suport individual o familiar a diferents processos. • Tramitació i seguiment de les prestacions individuals i/o familiars. • Actualització de la documentació de gestió i de la informació corresponent a les persones usuàries.
  • Municipi: Barcelona
  • Jornada: 25,5 hores setmanalas
  • Horari: Caps de Setmana i Festius. dissabtes i diumenges de 13h a 22h i festius
  • Salari: 13.509,93€ bruts anuals

Envia'ns el teu C.V.

Vols treballar a Suara Cooperativa?. Envia'ns el teu currículum actualitzat a l'oferta de treball: "BORSA DE TREBALL DE SUARA COOPERATIVA". El teu perfil professional entrarà a formar part de la nostra base de candidats per les nostres ofertes de treball.