EDUCADORS/ES SOCIALS PER PIS ASSISTIT JOVES A ROSES - NITS O CAPS DE SETMANA

Borsa de treball

EDUCADORS/ES SOCIALS PER PIS ASSISTIT JOVES A ROSES – NITS O CAPS DE SETMANA

Cerquem professionals que tinguin finalitzat el Grau en Educació Social per cobrir vacants a jornada de 38 hores setmanals, a pis assistit per joves estrangers no acompanyats de 16-18 anys ubicat a Roses (Girona), en horari de nits o caps de setmana.

Característiques

  • Formació: GRAU / DIPLOMATURA - Educació social
  • Requeriments: Experiència en atenció adolescents al Sistema de Protecció a la Infància Valorable parlar Darija Certificat de delictes de naturalesa sexual
  • Funcions: • Afavorir el procés d’autonomia de la persona jove mitjançant el treball amb el vincle educatiu per facilitar que el jove assoleixi els seus objectius personals, de formació i d’inserció sociolaboral. • Preparar l’entrada del jove en el recurs i fer el procés d’acollida i informar-lo dels drets i deures (RRI). • Confeccionar conjuntament amb el jove el seu pla de treball. • Fer seguiment del PTI jove dins l’espai tutorial. • Organitzar i participar en les assemblees amb els joves de l’habitatge. • Facilitar una bona relació de convivència en el pis. • Mediar perquè la convivència amb la comunitat de veïns sigui òptima. • Fomentar l’adquisició d’hàbits saludables. • Transmetre eines pel maneig de situacions conflictives. • Vetllar perquè les condicions de l’habitatge siguin òptimes i afavoreixin el creixement personal. • Treballar valors de la comunitat i personals que afavoreixin el creixement del jove/ la jove. • Potenciar que el jove ampliï les relacions positives amb el seu entorn. • Vetllar perquè el jove tingui la seva documentació al dia. • Acompanyar el procés de sortida del jove al finalitzar la seva estada en l’habitatge. • Compartir, transmetre i contrastar la informació del procés del jove. • Participar en les reunions d’equip. • Participar en espais i debats del col·lectiu. • Participar en els anàlisis de casos. • En relació amb altres entitats de la xarxa • Treballar en xarxa amb altres professionals del territori en l’àmbit de la seva competència relacionats amb el jove. • Coordinar-se amb els diferents serveis públics i/o privats dels àmbits educatiu, sanitari i social, ja siguin generals o específics. • Conèixer els recursos i institucions del territori. • Promoure el coneixement del servei a la població i els professionals de referència. Altres funcions pròpies del servei relacionades amb l'Administració i la coordinació de l'equip.
  • Municipi: Roses
  • Jornada: 38 hores setmanals
  • Horari: Nits i Caps de Setmana. Torns disponibles: nits o cap de setmana.
  • Salari: 24.035,76€ bruts anuals

Envia'ns el teu C.V.

Vols treballar a Suara Cooperativa?. Envia'ns el teu currículum actualitzat a l'oferta de treball: "BORSA DE TREBALL DE SUARA COOPERATIVA". El teu perfil professional entrarà a formar part de la nostra base de candidats per les nostres ofertes de treball.