INFERMER/A PER CENTRE D’ EMERGÈNCIA A ROQUETES (TARRAGONA)

Borsa de treball

INFERMER/A PER CENTRE D’ EMERGÈNCIA A ROQUETES (TARRAGONA)

Cerquem infermer/a per cobrir VACANT a mitja jornada en Centre d’Emergència per a adolescents estrangers sense referents familiars ubicat a Roquetes (Tarragona). Busquem professional que vulgui involucrar-se en aquest projecte dins d’un equip pluridisciplinar de nova creació.

Característiques

  • Formació: GRAU / DIPLOMATURA - Infermeria
  • Requeriments: Valorable experiència en el sector Carnet de conduir Certificat de delictes de naturalesa sexual
  • Funcions: - Intervenir en el procés d'acollida; recollir i aportar informació sobre els aspectes funcionals de l'àmbit d'infermeria, per tal de facilitar la integració i l'adaptació al centre. - Vetllar, conjuntament amb la resta de l'equip, per l'adaptació i la integració del menor, respectant constructivament els costums relacionals i la diversitat cultural. - Elaborar el pla d'atenció d'infermeria. - Vetllar perquè es compleixin les normes de confidencialitat de les persones usuàries i el respecte al dret a la intimitat. - Aplicar les tècniques pròpies d'infermeria. - Responsabilitzar-se de preparar, distribuir i controlar l'administració, i fer el seguiment de la medicació i dels tractaments prescrits pel professional mèdic. - Fer una avaluació continuada de les necessitats bàsiques de les persones ateses. - Potenciar, planificar i dur a terme mesures preventives i d'educació sanitària en coordinació amb serveis sanitaris, si escau. - Vetllar pel benestar de les persones ateses durant la seva estada al centre. - Participar en l'elaboració i la revisió periòdica dels protocols d'atenció del centre. - Participar activament, juntament amb la resta de l'equip, en els plans de millora del centre. - Coordinar-se administrativament amb l'àrea bàsica de salut pel que fa a la gestió de receptes, targetes sanitàries, vacunes, volants de derivació, etc. - Desenvolupar la responsabilitat higienicosanitària. - Altres funcions derivades del servei en relació amb l’equip i l’organització del centre.
  • Municipi: Roquetes
  • Jornada: 19 hores setmanals
  • Horari: Matins i Tardes. A concretar
  • Salari: 12.017,88€ bruts anuals

Envia'ns el teu C.V.

Vols treballar a Suara Cooperativa?. Envia'ns el teu currículum actualitzat a l'oferta de treball: "BORSA DE TREBALL DE SUARA COOPERATIVA". El teu perfil professional entrarà a formar part de la nostra base de candidats per les nostres ofertes de treball.