PEDAGOG/A PER CENTRE ACOLLIMENT TERRES DE L'EBRE

Borsa de treball

PEDAGOG/A PER CENTRE ACOLLIMENT TERRES DE L’EBRE

Cerquem Pedagog/a per oferta VACANT a jornada de 38 hores /setmana a Centre d’acolliment Terres de l’Ebre.

Característiques

  • Formació: GRAU / LLICENCIATURA - Pedagogia
  • Requeriments:
  • Funcions: En relació a les persones usuàries Fer l’avaluació pedagògica de la persona en les vessants social, escolar i familiar. Realitzar el diagnòstic pedagògic. Fer l’avaluació de les possibilitats d’intervenció educativa amb la família. Fer el seguiment de la persona en les àrees específicament educatives. Intervenir, en col·laboració amb la resta de l’equip, en la resolució de conflictes personals i altres necessitats específiques. Vetllar perquè s’ acompleixin les normes de confidencialitat de les persones usuàries i el respecte al dret a la intimitat. Vetllar pel respecte als costums relacionals i a la diversitat cultural de les persones ateses. En relació al Centre d’Acollida Orientar a l’educador tutor en estratègies per tal d’afavorir el desenvolupament integral de l’infant o adolescent. Orientar a l’educador/a tutor/a de l’infant o adolescent en l’àmbit pedagògic per a l’elaboració del pla de treball individualitzat del nen/a. Orientar a l’educador tutor en estratègies per tal d’afavorir el desenvolupament integral de l’infant o adolescent. L¡EVAMI Recollir la informació del cas. Connectar amb el centre sanitari i valorar el cas amb el metge de guàrdia o la treballadora social de referència. Desplaçament al centre hospitalari. Realitzar entrevistes amb l’infant o adolescent. Realitzar entrevistes per recollir informació documental de l’àmbit mèdic, judicial, escolar, cossos de seguretat, etc. Realitzar entrevistes amb els familiars. Valorar i proposar les mesures de protecció adients. Realitzar l’informe tècnic. Notificar als pares o als familiars les mesures proposades mitjançant resolució. Realitzar coordinacions amb la DGAIA
  • Municipi: AMPOSTA
  • Jornada: 38
  • Horari: Matins i Tardes. formar part de l' Equip Tècnic i Evami, que forma part del Centre d' Acollida de les Terres de l' Ebre. El sou brut anual és de : 24844,96 euros cicle continuat + el complement de valoració i diagnòstic
  • Salari: 24844,96€brut anual

Envia'ns el teu C.V.

Vols treballar a Suara Cooperativa?. Envia'ns el teu currículum actualitzat a l'oferta de treball: "BORSA DE TREBALL DE SUARA COOPERATIVA". El teu perfil professional entrarà a formar part de la nostra base de candidats per les nostres ofertes de treball.