TÈCNIC/A EN INTEGRACIÓ SOCIAL PER RESIDENCIA D'ESTADA LIMITADA A BARCELONA

Borsa de treball

TÈCNIC/A EN INTEGRACIÓ SOCIAL PER RESIDENCIA D’ESTADA LIMITADA A BARCELONA

Cerquem Tècnic/a Integració Social per cobrir una suplència en torn de tarda en centre residencial d’estada limitada a Barcelona.

Característiques

  • Formació: C.F. GRAU SUPERIOR - Integració Social
  • Requeriments: Farà funcions de cuina. Preparació menjar línia freda, servir a les persones ateses i netejar cuina
  • Funcions: Facilitar els hàbits d'autonomia personal i social que permeti a les persones usuaries obtenir una bona socialització i autonomia. Ajudar a l’assoliment dels hàbits bàsics d’higiene, alimentació, salut, ordre i estudi/treball, així com les habilitats socials. Implementació d'activitats previstes dins els projectes educatius individuals i grupals. Organització, execució i avaluació de les activitats lliures i/o programades, segons el pla anual d’activitats, sota la supervisió del/la professional referent tècnic. Motivació dels usuaris/es mitjançant la participació en diverses activitats. Assegurar l’atenció dels usuaris al servei d’higiene i d'alimentació, si s'escau. Acompanyar a les persones ateses en els desplaçaments. Administració de medicació per via oral o tòpica, i realització de determinades cures (sota la supervisió de personal sanitari). Control de les incidències o símptomes que afectin als usuaris/es i comunicació d’aquests, si escau, a la coordinació o direcció. Formalització de la documentació i dels registres propis del servei. Suport a l'educador/a en activitats específiques.Traspassar les informacions rellevants a les famílies, de les intervencions que s’estan duent a terme. Participació en les activitats comunitàries i/o de desenvolupament comunitari que determini el pla anual d’activitats. Detectar i fomentar les xarxes de suport formal i informal en l'entorn més proper al servei.
  • Municipi: Barcelona
  • Jornada: 15
  • Horari: Tardes. De dimarts a Dissabtes de 19 a 22h ( festius inclosos)
  • Salari: 7021,96 brut/Anual

Envia'ns el teu C.V.

Vols treballar a Suara Cooperativa?. Envia'ns el teu currículum actualitzat a l'oferta de treball: "BORSA DE TREBALL DE SUARA COOPERATIVA". El teu perfil professional entrarà a formar part de la nostra base de candidats per les nostres ofertes de treball.