CAT_El Tercer Sector català a Xile

Sergi Morales

Sergi Morales
Director d’Expansió Internacional

SERGI MORALES. Director d’Expansió Internacional de Suara Cooperativa

Fa uns dies vam tenir l’opotunitat de participar a la missió comercial organitzada per ACC1Ó, l’agència catalana de suport a la innovació i internacionalització de les empreses, amb entitats del Tercer Sector de Catalunya interessades en conèixer noves oportunitats de desenvolupament social a Xile. En aquesta missió, a més de SUARA (que fa prop de dos anys que treballa de forma estable al país), hi van participar el grup cooperatiu TEB, les fundacions ABD y AMPANS y el Consorci de Salut i Social de Catalunya, del qual també formem part. Totes elles sónreferents en diferents àmbits d’atenció a les persones.

L’objectiu principal d’aquesta missió era conèixer les polítiques i oportunitats a Xile en l’atenció i desenvolupament de gent gran i persones amb discapacitat i/o malaltia mental. Certament, com normalment succeeix, la proposta va despertar l’interès local per aquests temes i hem tingut l’oportunitat de conèixer de primera mà la situació i possibilitats del desenvolupament al país, de la mà del Ministeri de Desenvolupament Social, el Servei Nacional de l’Adult Major, el Servei Nacional de la Discapacitat, d’entitats locals com la Caixa de Compensació Los Andes (amb un programa d’atenció a l’adult gran molt destacat), la Fundació Hogar de Cristo (amb una excel·lent tasca en atenció a les persones més vulnerables en tots els àmbits), o la comissió de discapacitat de la patronal SOFOFA (ha desenvolupat interessants iniciatives per involucrar a l’empresa privada en la inclusió de persones amb discapacitat en el mercat laboral).

xile-tercer-sector

Després d’aquests dies de treball conjunt, i de contrastar amb la realitat xilena, crec que és interessant ressaltar alguns aspectes del que anomenem l’economia social o el Tercer Sector a Catalunya i el paper que aquest ha tingut en el desenvolupament de les polítiques públiques del que s’ha anomenat el tercer pilar de l’Estat del Benestar, els serveis socials:

  1. Gran coneixement i experiència acumulada al llarg dels anys per aquestes entitats de Catalunya que ha creat veritables experts en l’atenció a la gent gran, a persones amb discapacitat, a la infància o altres col·lectius vulnerables. Crec que en pocs llocs hi ha un ecosistema tan ric d’entitats que col·laboren entre elles i que a més tenen un paper molt rellevant en la gestió dels serveis públics, i que poques vegades ho valorem com hauríem de, en el seu paper complementari del desenvolupament de les polítiques públiques de l’Estat.
  2. És destacable aquest concepte d’economia social, on integrem des d’associacions o fundacions que realitzen una funció com a gestores de serveis, al mateix temps que integra empreses sense ànim de lucre com poden ser les cooperatives de treball associat o les empreses d’inserció. Aquest concepte d’empresa/entitat privada però sense ànim de lucre, que reinverteix els seus excedents en la mateixa entitat, crec que també ho valorem menys del que ho hauríem de fer, i crec al meu entendre que recull el millor d’un projecte social amb una eficiència en la gestió dels recursos, on la professionalitat al mínim cost sense perdre els valors està garantida. En molts països, entre els quals hi ha Xile, encara no existeix aquest concepte híbrid que organitza la iniciativa privada amb un enfocament social i que tants beneficis pot aportar a la societat.
  3. Un altre concepte interessant a contrastar és el de l’Estat com a garant de drets o bé com a simple ens subsidiari de la iniciativa privada. En aquest sentit és lloable el paper que desenvolupen a Xile entitats com Hogar de Cristo o la Fundació Teletón (per posar dos exemples), en la captació de recursos privats per desenvolupar serveis als més vulnerables, en un país que està recorrent el seu camí per ampliar la cartera de drets de la gent gran o persones discapacitades però que actualment està més centrat en altres pilars com són l’educació o la sanitat.

En conclusió, a Xile s’està avançant en el desenvolupament d’una cartera de serveis des del públic i des del privat per millorar la qualitat de vida de la gent gran o les persones discapacitades, però queda un llarg camí per recórrer. I en aquest camí sembla rellevant l’enfortiment d’aquest sector anomenat economia social del que formem part, per generar un creixement sostenible amb una gestió eficaç. En aquest camí, la col·laboració publicoprivada, resultarà un factor clau per a l’èxit d’aquestes polítiques.

 

Més informació al web de Suara: Suara participa amb Acció a una visita del tercer sector social a Xile