Col·loqui de presentació del Primer Congrés de Serveis Socials Bàsics