Conferència "Gestió de conflictes i mediació en la intervenció intercultural"