V Seminari d’Ètica Aplicada "Autogovern i qualitat de vida"