DUI PER CENTRE RESIDENCIA PERSONES GRAN A BARCELONA

Job Opportunities

DUI PER CENTRE RESIDENCIA PERSONES GRAN A BARCELONA

Characteristics

  • Training: GRAU / DIPLOMATURA - Infermeria
  • Requeriments: Persona amb habilitats comunicatives, lideratge, gestió de conflictes i treball en equip. Es valorarà formació en model d’Atenció Centrada en la Persona
  • Role: Elaborar el Pla d’atenció d'infermeria (PAI).Participar en les sessions interdisciplinàries per tal d’elaborar, avaluar i modificar el Pla individual d’atenció de cada persona. Fixar els objectius adreçats al manteniment o a la recuperació de l'estat de salut i de l'autonomia funcional.Afavorir la integració dels familiars en el procés d’atenció i en la cobertura de les necessitats afectives i relacionals de la persona, conjuntament amb la resta de l’equip.Aplicar les tècniques pròpies d’infermeria.Preparar, distribuir, administrar i fer el seguiment de la medicació i dels tractaments prescrits pel professional mèdic. Programació i l’organització de les tasques assistencials i administració dels medicaments. Establir la comunicació interna per tal de garantir la continuïtat assistencial.Avaluació continuada de les necessitats bàsiques de les persones.Potenciar mesures preventives i d’educació sanitària en coordinació amb els equips d’atenció primària.Planificar i realitzar actuacions d’educació sanitària.Participar en l’elaboració i la revisió periòdica dels protocols assistencials en el camp de la infermeria.Participar en l’elaboració de la memòria anual d’activitats del centre i altres estudis i treballs, facilitant les dades relatives a l’àmbit de la seva competència.
  • Municipality: BARCELONA
  • Workday: 40 hores setmanals
  • Schedule: Torns Variables. tardes i alguns matins i 1 cap de setmana cada 3
  • Salary: 18.863,88€ b/a +plus 150€ b/m +plus disponibilitat

Send us your résumé

With this form you can send us your résumé to current vacant job oportunities. If you send it by checking 'Any offer' option, it will be stored in Suara database and will be deleted in three months.