EDUCADOR/A SOCIAL PER CRAE A OLOT EN TORN DE NIT

Job Opportunities

EDUCADOR/A SOCIAL PER CRAE A OLOT EN TORN DE NIT

Characteristics

  • Training: GRAU / DIPLOMATURA - Educació social
  • Requeriments: Experiències en infants/adolescents en risc Certificat Negatiu de delictes de naturalesa sexual Carnet de conduir
  • Role: Participació en la programació del projecte educatiu del servei. Contacte i recollida d’informació dels usuaris per valorar tipus d’intervenció a realitzar conjuntament amb l'equip. Disseny d’un pla de treball d’acord amb l’usuari i en funció de les seves necessitats i característiques, reforçant el component educatiu de la intervenció. Participació en l'avaluació periòdica del grau d'assoliment dels objectius, proposant les estratègies i metodologies per adequar-les a la realitat específica dels usuaris. Garantir la dinàmica del servei, des de la vessant educativa, mitjançant les activitats planificades. Elaboració, seguiment i avaluació del pla de treball educatiu individual, en coordinació amb altres professionals o serveis d’atenció social. Establir les accions educatives oportunes per tal de promoure estratègies que permetin la vinculació de l’usuari en el servei i l’acceptació d’aquests o d’altres recursos de la xarxa. Informació, orientació i assessorament a l'individu, de les prestacions i els recursos socials del territori que poden facilitar la intervenció educativa. Tramitació i seguiment de les prestacions individuals. Assessorament als professionals en l'elaboració dels plans d'intervenció individual, grupal i comunitaris des de la vessant educativa. Tramitació, si s'escau, de propostes de derivació als serveis d'atenció especialitzada, d'acord amb la resta de membres de l'equip.
  • Municipality: Olot
  • Workday: 38
  • Schedule: Nits. Setmanes variables. SETMANA A: Dilluns de 22-9h/Dissabte i diumenge de 21-9h SETMANA B: dimecres , dijous i divendres de 21-9h Dimecres matí reunió d'equip de 9:30-12:30h
  • Salary: 24035,76 brut/anual

Send us your résumé

With this form you can send us your résumé to current vacant job oportunities. If you send it by checking 'Any offer' option, it will be stored in Suara database and will be deleted in three months.