EDUCADOR/A SOCIAL PER SERVEI D'ACOLLIDA A ADOLESCENTS ESTRANGERS SENSE REFERENTS FAMILIARS A MAIÀ DE MONTCAL (GIRONA)

Job Opportunities

EDUCADOR/A SOCIAL PER SERVEI D’ACOLLIDA A ADOLESCENTS ESTRANGERS SENSE REFERENTS FAMILIARS A MAIÀ DE MONTCAL (GIRONA)

Characteristics

  • Training: GRAU / DIPLOMATURA - Educació social
  • Requeriments: Experiència en atenció adolescents al Sistema de Protecció a la Infància Carnet de conduir Certificat de delictes de naturalesa sexual
  • Role: • Afavorir les condicions que garanteixin l'acollida de l'infant/adolescent en un ambient d'afecte, comprensió i seguretat emocional i material. • Informar a l'infant/adolescent del funcionament del centre i dels drets i deures. • Cobrir les necessitats bàsiques de l'infant/adolescent (educació, d'alimentació, afectives, d'higiene, de salut, psicològiques ...) i atendre especialment les desateses en la seva desprotecció. • Observar de manera àmplia l'infant/adolescent en els aspectes emocionals, relacionals, de conducta, d'hàbits, etc. per tal de conèixe'l i comprendre'l i elaborar posteriorment el seu Pla de treball individual. Participar en l'elaboració de la proposta de mesura. • Col·laborar activament en el desenvolupament de les activitats formatives i de tallers prelaborals. • Crear en el centre un ambient el màxim de normalitzador fent present aspectes de la cultura, de l'actualitat social i dels costums usuals de la vida familiar. • Assumir la línia educativa del centre i participar en l'elaboració, la implementació i la revisió de: el projecte educatiu del centre, el reglament de règim intern, la programació, la memòria i altres documents. • Informar a la direcció de qualsevol circumstància significativa que impliqui una millor intervenció, aconseguir una bona gestió de la informació, la millora de l'organització i de la gestió del centre. • Garantir la bona pràctica educativa mitjançant l'avaluació continuada del procés educatiu. • Participar de forma activa en les reunions d'equip. • Conèixer, fer el seguiment i coordinar-se amb la xarxa de recursos educatius, socials, culturals, de salut i de lleure especialment del territori on hi ha el centre. • Altres funcions derivades del servei en relació amb la família de referència, l’entorn i l’equip educatiu.
  • Municipality: MAIÀ DE MONTCAL
  • Workday: 38
  • Schedule: Tardes. DE DILLUNS A DIVENDRES DE 15:30H A 22:30H
  • Salary: 24.035,76€ bruts anuals

Send us your résumé

With this form you can send us your résumé to current vacant job oportunities. If you send it by checking 'Any offer' option, it will be stored in Suara database and will be deleted in three months.