FORMADOR/A PER PROGRAMES FORMATIUS DE SEGURETAT VIAL

Job Opportunities

FORMADOR/A PER PROGRAMES FORMATIUS DE SEGURETAT VIAL

Characteristics

  • Training: GRAU / LLICENCIATURA - Criminologia
  • Requeriments: Grau de Criminologia, psicologia o altres graus en ciències socials.
  • Role: Entrevistes individuals de diagnòstic, exposició dels continguts durant les sessions grupals, direcció del grup, realització de dinàmiques grupals, entrevistes individuals d'avaluació, redacció d'informes.
  • Municipality: Barcelona
  • Workday: 3,5
  • Schedule: Torns Variables. L'horari pot variar en funció de la demanda; hi ha la possibilitat de dissabtes.
  • Salary: El sou brut és de 900€ per programa.

Send us your résumé

With this form you can send us your résumé to current vacant job oportunities. If you send it by checking 'Any offer' option, it will be stored in Suara database and will be deleted in three months.