SERVEI D’ATENCIÓ A DOMICILI AL VALLÉS – ESTIU

Job Opportunities

SERVEI D’ATENCIÓ A DOMICILI AL VALLÉS – ESTIU

Characteristics

  • Training: C.F. GRAU MITJA - Atenció Sociosanitària
  • Requeriments: Formació que habiliti per treballar en serveis a domicili i institucions. Valorable experiència en l’ àmbit domiciliari, centres residencials i centres de dia i/o pràctiques formatives.
  • Role: Atenció domiciliària assistencial i socioeducativa a persones amb dificultats per atendre les necessitats de la seva vida diària.
  • Municipality: VALLÉS
  • Workday: Entre 20 i 37 hores setmanals
  • Schedule: Torns Variables. Horari segons oferta de feina
  • Salary: 1.093,02 € bruts mensuals per 14 pagues (37 hores)

Send us your résumé

With this form you can send us your résumé to current vacant job oportunities. If you send it by checking 'Any offer' option, it will be stored in Suara database and will be deleted in three months.