La participació en el sector de l'educació

Anna Nicolau

Anna Nicolau
Desenvolupament de Servei

ANNA NICOLAU. Responsable de Desenvolupament de Servei de Suara

Quan explico que sóc sòcia treballadora d’una cooperativa que ocupa 3.000 persones, i que 1000 en som sòcies, la majoria em pregunta: com ho feu per decidir les coses? I per participar? La meva resposta acostuma a  tenir dos arguments: si et creus que la participació és important, és possible exercir-la, es cerquen els mecanismes i s’hi destinen recursos per posar-la en pràctica. Si no et molesta escoltar i tenir en compte l’opinió dels altres, per molt diferent que sigui a la teva, la participació et permet fer passes de gegant.

Tinc la sort de poder veure i  a vegades acompanyar processos de creixement de diversos centres educatius. Un dels elements comuns que he detectat és que a mida que s’incrementa la participació en el centre, el projecte educatiu pren rellevància de forma exponencial, la motivació i la il·lusió pel projecte també ho fa, i  de retruc els resultats milloren.
La participació de tots els agents (alumnes, famílies, equip docent i no docent, el barri i/o la comunitat on està ubicada l’escola) en el dibuix del projecte educatiu fa que ens acostem realment a les necessitats d’uns i altres, posant la persona en el centre de la intervenció, tal i com pregona el paradigma del model d’atenció centrada en la persona que tant s’anomena darrerament. S’ha acabat pensar que l’equip educatiu té el do de saber què volen i necessiten els infants o les famílies. S’ha entès que cal preguntar, escoltar i arribar a consensos amb la comunitat educativa, i que també cal que els òrgans partipatius (consell escolar i associacions de famílies), siguin espais de discussió i no únicament de validació de decisions. La participació no és més difícil si és una escola gran en comptes de petita, sinó de voluntat, i de creure en els beneficis que pot aportar.
L’any 2016 va ser conegut pels que treballem en temes d’educació com l’any en què tothom va decidir parlar d’innovació, de transformació de les escoles i sobretot publicar-ho en les xarxes socials i en els mitjans de comunicació, per tal de fer-ne força difusió. Resto a l’expectativa de veure’n els resultats i de veure com s’implica a TOTS els agents per tal que participin i construeixin realment l’escola que es vol. Si només pensen els docents el procés de transformació pot arribar a ser flor d’un dia. La participació de la comunitat educativa, fomentada i planificada, és la manera que les expectatives i la realitat concordin i que el projecte pugui ser una experiència d’èxit.
Transformar i millorar l’educació passa per la participació, per apoderar a les persones implicades en tots els processos educatius.
creixen-educacio