L’adhesió de Suara Cooperativa a la Reforma Horària

Laia Bonastra

Laia Bonastra
Desenvolupament de persones

LAIA BONASTRA. Responsable de Desenvolupament de persones de Suara

Establir mesures per a garantir el benestar de les persones que treballen a Suara Cooperativa configura un dels eixos centrals de la nostra acció. Amb una experiència acumulada de més de 30 anys en el sector de l’atenció a les persones, la nostra cooperativa compta avui dia amb més de 3.000 llocs de treball, el 92% dels quals estan ocupats per dones. En aquesta línia, i partint d’un model de lideratge proper i gestionat des de la confiança i la flexibilitat, va néixer l’oportunitat d’adherir-nos a la Reforma horària, per tal de poder garantir uns temps de treball més saludables i que reverteixin en la coresponsabilitat.

Periòdicament, com a cooperativa que vol cobrir els espais de temps en què les persones estan treballant i atendre les necessitats de les seves famílies, fem una avaluació dels riscos psicosocials. En les darreres anàlisis vam detectar factors amb molta bona valoració, com el compromís, el sentit de la feina i la possibilitat de desenvolupament. Però també vam descobrir alguns aspectes més desfavorables i pels quals vam veure l’oportunitat d’adherir-nos a la Reforma Horària, com la conciliació entre les necessitats derivades de l’àmbit domèstic-familiar i laboral, el control sobre el temps a disposició de la persona treballadora i la necessitat de relacionar-se socialment.

L’estudi, iniciat a l’estructura organitzativa (oficines) amb l’objectiu d’estendre’s als diferents àmbits de treball de la cooperativa, ha servit per identificar quines mesures teníem establertes amb impacte i quines eren les oportunitats de millora o els reptes de futur. Amb els resultats d’aquestes avaluacions i conjuntament amb l’equip professional, vam detectar que els punts forts de la cooperativa en l’àmbit de la Reforma horària eren el nostre sistema d’avaluació per competències i vinculat a objectius; el pla d’igualtat amb mesures de conciliació proposades tant per homes com per dones; i la flexibilitat horària, en períodes de vacances, permisos retribuïts i calendari de jornada anual.

En relació a les oportunitats de millora, vam detectar que la sensibilització no era un tema que s’estigués prioritzant, i que, en l’àmbit de la formació, ens mancaven coneixements en la gestió del temps i la planificació. Així mateix, vam detectar que existien reunions en excés, horaris sense limitar i molts desplaçaments associats de llarga durada, aspectes que no fomentaven les veritables oportunitats de conciliació. Per tal de fer passos endavant en la gestió del temps, s’han retallat les reunions de directius i direccions, incorporant sistemes de videoconferència i disminuint en un 35% el cost d’aquestes. La reducció dels desplaçaments i de les hores de conducció també ha provocat una disminució del risc d’accidents, així com del quilometratge i de les emissions de C02. La promoció de l’ús de l’EspaiSuara, el portal intern al qual tenen accés totes les persones professionals de la cooperativa, també forma part de les mesures amb impacte adreçades a millorar les oportunitats de conciliació.

Acostumar-nos a la distància i a l’ús de les noves eines de comunicació pot resultar impersonal al principi, però des de la cooperativa, en els darrers 5 anys, hem optat per reforçar les formacions d’informàtica i fomentar l’adquisició de nous coneixements tecnològics. El nostre repte de futur és caminar cap a un sistema de treball que, basat en els objectius i el rendiment, pugui detectar les necessitats reals de presència en els diferents llocs de treball i actuï com a agent de canvi en la incorporació de més homes en els perfils de treball que, avui dia, la societat atorga a les dones. Seguirem treballant conjuntament per a la Reforma horària, entenent que, dins del nostre sector laboral, aquesta és la forma de garantir un temps de treball més saludable i que reverteixi en la coresponsabilitat.

reforma-horaria