Manifesto against the modification of the Cooperatives Law who promotes the Parliament

Present

Manifesto against the modification of the Cooperatives Law who promotes the Parliament

10 February, 2017

As a result of the last information presented by some of the media about the modification proposals of the 12/2015 Cooperatives Law, which wants to regulate the fraudulent use of cooperative legal form, the Catalonian Cooperatives Confederation has issued a press statement to expose her disagree.

[Text in Catalan]

La Confederació de Cooperatives de Catalunya manifesta que:

  • La Confederació de Cooperatives de Catalunya es mostra preocupada pel menysteniment cap al moviment cooperatiu, doncs el Parlament de Catalunya ni informa ni consulta, sobre la modificació de la norma, a les entitats representatives.
  • El moviment cooperatiu inquiet perquè s’han obviat els altaveus i canals de consulta i participació establerts legalment per aquests propòsits, doncs la modificació de la norma es fa al marge del Consell Superior de la Cooperació.
  • La Confederació de Cooperatives de Catalunya en contra de resoldre un problema sectorial amb solucions generals alienes a la cultura de l’autogestió cooperativa.
  • La modificació de la Llei de Cooperatives plantejada per part del Parlament de Catalunya vulnera els valors i principis establerts per l’Aliança Cooperativa Internacional.

Per tot això, des de la Confederació de Cooperatives de Catalunya s’exigeix, d’una banda, la retirada de la proposta de modificació de la normativa i, de l’altra, que s’utilitzin els mecanismes de consulta i participació establerts a la Llei 12/2015, per elaborar propostes de modificacions de les normes cooperatives, i que es convoqui a les entitats representatives del moviment cooperatiu.