Suara adheres to Club Créixer to promote responsible social shopping

Present

Suara adheres to Club Créixer to promote responsible social shopping

9 January, 2014

Suara ha firmat l'adhesió al Club Créixer, una iniciativa que promou el foment de la compra social responsable, a més de la cooperació entre empreses i organitzacions com a estratègia clau per tangibilitzar la responsabilitat social i mostrar valor afegit dels vostres productes o serveis.