Suara's professionals visit London to know children at risk models of care

Present

Suara’s professionals visit London to know children at risk models of care

5 February, 2013

Un grup format per cinc professionals de Suara Cooperativa van conèixer experiències del Regne Unit relacionades amb els models d'atenció d'infància en risc. La visita es va fer els dies 30 i 31 de gener.