Per molts anys, ECAS!

Marc Carbonell

Marc Carbonell,
Director Àmbit Privat

MARC CARBONELL. Director Àrea Àmbit Privats de Suara Cooperativa

Més de 200 professionals de l’acció social, companys del tercer sector, amics i familiars ens vam reunir a la festa de celebració del desè aniversari d’ECAS (Entitats Catalanes d’Acció Social) al Museu Marítim de Barcelona. Les dues presidentes d’ECAS al llarg d’aquesta dècada, Montse Tohà i Teresa Crespo, van obrir l’acte amb un brindis per la trajectòria i el futur de la federació. Sens dubte és una excel·lent notícia haver assolit aquests 10 anys de trajectòria d’ECAS.

ECAS aglutina actualment al voltant de 100 entitats del tercer sector que s’hi troben unides amb l’objectiu d’aconseguir la defensa d’una societat més justa i on els ciutadans puguin gaudir d’un major benestar i , sobretot, d’una major justícia distributiva. Per això ECAS treballa, fonamentalment, per ser útils a les entitats que componen la federació. S’articulen en comissions d’Àmbit, Vocalies i Grups de treball per posar en comú inquietuds, contrasts de realitats, reflexionar plegats i compartir experiències, coneixements i projectes. Les comissions que existeixen són diverses (àmbit penitenciari i execució penal, de migracions, de inserció laboral i de gènere).

ECAS 10 anys

Dins el marc de la comissió d’inserció laboral surten els orígens de la Fundació Intermedia ( impulsada per Fundació IReS, Fundació Surt i Suara Cooperativa). Fundació Intermèdia actua com a una agència de col·locació que treballa per facilitar l’ocupació i millorar l’ocupabilitat de les persones, especialment d’aquelles que es troben en situacions de major vulnerabilitat social i laboral.

Un dels pricipals reptes de Fundació Intermèdia és ajudar als joves. Des del principi de la crisi, el nombre d’aturats a l’Estat espanyol ha augmentat en més de quatre milions de persones i la taxa d’atur dels joves ha augmentat fins a nivells mai vistos, per sobre del 50%. Davant aquesta situació, molts joves s’han refugiat en el sistema educatiu, però molts altres ni s’estan formant ni estan buscant feina activament. La persistència d’aquesta situació per a molts d’aquests joves representa una clara amenaça per al seu futur, no només en el terreny laboral, sinó també en l’àmbit més personal. Dirigit a aquest col·lectiu, Intermèdia desenvolupa el programa innovador Llença’t, finançat pel Servei Ocupació de Catalunya (SOC).

llencat-banner

El programa segueix  un viatge de la mà d’experts en coaching, teatre social, artteràpia, coaching amb cavalls, capoeira, gestalt, cos i moviment per descobrir en grup i en tutories individuals com recuperar recursos propis. La finalitat és  promoure l’anàlisi i la reflexió sobre ells mateixos, entrenar habilitats per a la vida, emprendre processos de canvi, conèixer persones amb valors en els quals projectar-se, posicionar-se respecte la feina i la formació, i concretar un pla d’acció de diferents esferes de la seva vida.  Per aquest programa encara en actiu hi han passat 103 joves dels quals 36 ja han aconseguit una inserció al mon laboral i 41 han tornat al sistema educatiu/formatiu.

És només un petit exemple de la feina que poden impulsar les entitats d’acció social, experiències per fer una vida millor la vida de les persones. Per molts anys, ECAS!