CAT_Suara a Xile: nou any, nous reptes

Sergi Morales

Sergi Morales
Director d’Expansió Internacional

SERGI MORALES. Director d’Expansió Internacional de Suara Cooperativa

Hem iniciat un nou any, i amb plantegem quins són els nous reptes a afrontar, allò que orientarà la nostra feina almenys en els pròxims mesos. En un entorn canviant permanentment un ha d’anar adaptant la seva estratègia als nous temps i a les noves necessitats de l’entorn. En el cas de Serproen, una empresa amb més de 37 anys d’experiència atenent persones en el seu domicili, la més antiga a Xile, amb un ampli reconeixement entre els nostres pacients, usuaris i personal mèdic, i amb un gran equip de professionals compromesos amb la millora de la qualitat de vida de les persones, el repte per a aquest any és majúscul: l’entrada en el sector residencial de gent gran.

Des de l’arribada de Suara Cooperativa a Xile, el nostre objectiu sempre ha estat com millorar l’atenció a la gent gran i cobrir totes les necessitats de manera professional i propera, aprofitant l’experiència de Serproen i aportant el nostre model d’atenció europeu. Xile es troba en un moment de creixement any rere any de la gent gran: les persones grans suposen actualment al voltant d’un 16% de la població, segons el cadastre de 2011, i amb una previsió del 20% a partir del 2020, el que suposarà més de 3 milions d’adults grans. D’aquests, segons l’últim estudi del Servei Nacional de l’Adult Major, més d’un 20% tenen dificultats per desenvolupar les activitats de la vida diària, i s’estima que un 10,7% són persones amb dependència severa, percentatge que s’anirà incrementat en els propers anys.

A l’altre costat de la balança, tenim una oferta de serveis molt reduïda a dia d’avui. A nivell públic a Xile hi ha només al voltant de 400 places públiques a tot el país, i si analitzem a nivell privat a la regió metropolitana de Santiago comptem amb unes 10.000 places residencials per a una població de 7 milions d’habitants, dels quals una part important són gestions per congregacions o institucions sense afany de lucre. Comparant-ho amb Espanya, l’oferta de serveis residencials s’hauria de duplicar en els propers anys per assolir progressivament un nivell d’atenció similar als països desenvolupats.

Aquest és el nou repte que assumim per a aquest any: mostrar un nou model d’atenció centrat en la persona, on la persona i el seu benestar sigui el centre i l’eix del nostre projecte. Més de 30 anys treballant a Espanya amb un model propi d’atenció asseguren que la nostra entrada en aquesta nova àrea a Xile, aportarà als nostres adults majors una nova possibilitat de viure millor i amb més qualitat de vida a les nostres residències.