Colòmbia i el tercer sector social català

Marc Carbonell

Marc Carbonell
Director Àrea Client Privat

MARC CARBONELL. Director Àrea Client Privat de Suara Cooperativa

La primera setmana de desembre vaig representar Suara Cooperativa conjuntament amb altres entitats del Tercer Sector Social de Catalunya a la primera missió prospectiva destinada específicament a organitzacions d’aquest sector que desenvolupen activitats empresarials amb fins socials.

La missió estava  organitzada per l’agència per a la competitivitat de l’empresa de la Generalitat-ACCIÓ i promoguda per la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. Durant la missió ens vàrem reunir amb agents públics tant nacionals colombians com d’organismes internacionals, institucions privades, i potencials socis amb els quals puguin desenvolupar projectes conjuntament.

També vàrem visitar  projectes emblemàtics portats a terme per les entitats del país (escoles bressol, centres per infància, escoles taller,  programes de reinserció per persones desplaçades,…). La  missió ens va permetre copsar la realitat del pais, podent estar directament en contacte amb persones que havien patit el conflicte bèl·lic. Algunes experiències van ser realment colpidores.

Colòmbia,  amb un conflicte que s’allarga des de fa 50 anys, es un país amb grans desigualtats socials. En l’actualitat hi ha posades moltes esperances en el  procés de pau iniciat en les converses de l’Havana. Aquest procés hauria de culminar en la fi del conflicte i, en conseqüència, en la millora de les condicions de vida de les persones fent front al patiment social de la població.

El tercer sector social català té  una trajectòria de molts anys treballant per diversos col·lectius amb més necessitats, amb diferents i riques experiències de models de col·laboració publico-privada. És un model d’èxit exportable a altres països i estem convençuts que de la mà i col·laboració de socis locals podem establir aliances que ajudin a fer front el procés de recuperació.

Vull agrair l’oportunitat que ens ha donat ACCIO i l’Agència de Cooperació Catalana, per la bona feina feta d’en Frederic Subirats i en Julian Artecho: de la mà dels seus equips ens han ofert l’oportunitat de conèixer i posar en relació amb els diferents agents públics i privats colombians. A través de la seva tasca posen de manifest el ponts oberts  de col·laboració  entra la nació colombiana i catalana en el país.

Colòmbia Tercer Sector