DUI PER CENTRE RESIDENCIA PERSONES GRAN A BARCELONA

Bolsa de trabajo

DUI PER CENTRE RESIDENCIA PERSONES GRAN A BARCELONA

Cerquem DUI per oferta VACANT a Centre Residencia per persones grans a Barcelona

Características

  • Formación: GRAU / DIPLOMATURA - Infermeria
  • Requisitos: Persona amb habilitats comunicatives, lideratge, gestió de conflictes i treball en equip. Es valorarà formació en model d’Atenció Centrada en la Persona
  • Funciones: Elaborar el Pla d’atenció d'infermeria (PAI).Participar en les sessions interdisciplinàries per tal d’elaborar, avaluar i modificar el Pla individual d’atenció de cada persona. Fixar els objectius adreçats al manteniment o a la recuperació de l'estat de salut i de l'autonomia funcional.Afavorir la integració dels familiars en el procés d’atenció i en la cobertura de les necessitats afectives i relacionals de la persona, conjuntament amb la resta de l’equip.Aplicar les tècniques pròpies d’infermeria.Preparar, distribuir, administrar i fer el seguiment de la medicació i dels tractaments prescrits pel professional mèdic. Programació i l’organització de les tasques assistencials i administració dels medicaments. Establir la comunicació interna per tal de garantir la continuïtat assistencial.Avaluació continuada de les necessitats bàsiques de les persones.Potenciar mesures preventives i d’educació sanitària en coordinació amb els equips d’atenció primària.Planificar i realitzar actuacions d’educació sanitària.Participar en l’elaboració i la revisió periòdica dels protocols assistencials en el camp de la infermeria.Participar en l’elaboració de la memòria anual d’activitats del centre i altres estudis i treballs, facilitant les dades relatives a l’àmbit de la seva competència.
  • Municipio: BARCELONA
  • Jornada: 40 hores setmanals
  • Horario: Torns Variables. tardes i alguns matins i 1 cap de setmana cada 3
  • Salario: 18.863,88€ b/a +plus 150€ b/m +plus disponibilitat

Envíanos tu C.V.

A través del siguiente formulario puede hacer llegar su CV a las ofertas vigentes para puestos de trabajo vacantes. Si lo envía marcando la opción 'Cualquier oferta', quedará alojado en la base de datos de Suara y se borrará a los tres meses.