EDUCADOR/A SOCIAL PER PIS ASSISTIT JOVES DE 16-18 ANYS A FIGUERES

Bolsa de trabajo

EDUCADOR/A SOCIAL PER PIS ASSISTIT JOVES DE 16-18 ANYS A FIGUERES

Cerquem educador/a social per cobrir VACANT en pis assistit amb noies adolescents extrangeres sense referents familiars de 16-18 anys, ubicat a Figueres, en horari de cap de setmana.

Características

  • Formación: GRAU / DIPLOMATURA - Educació social
  • Requisitos: Persona amb experiència amb adolescència, amb capacitat i habilitats de treball en equip, gestió i resolució de conflictes, nocions en gestió emocional, carnet de conduir i certificat d'antecedents sexuals
  • Funciones: • Afavorir les condicions que garanteixin l'acollida de l’ adolescent en un ambient d'afecte, comprensió i seguretat emocional i material. • Informar a l'adolescent del funcionament del centre i dels drets i deures. • Cobrir les necessitats bàsiques de l'adolescent (educació, d'alimentació, afectives, d'higiene, de salut, psicològiques ...) i atendre especialment les desateses en la seva desprotecció. • Observar de manera àmplia l'adolescent en els aspectes emocionals, relacionals, de conducta, d'hàbits, etc. per tal de conèixe'l i comprendre'l i, com a referent, elaborar posteriorment el seu Pla de treball individual i els documents necessaris per a fer seguiment del cas. Participar en l'elaboració de la proposta de mesura. • Encarregar-se del procés d’acollida del jove al servei. • Col·laborar activament en el desenvolupament de les activitats formatives i de tallers prelaborals. • Crear en el centre un ambient el màxim de normalitzador fent present aspectes de la cultura, de l'actualitat social i dels costums usuals de la vida familiar. • Conèixer, fer el seguiment i coordinar-se amb la xarxa de recursos educatius, socials, culturals, de salut i de lleure especialment del territori on hi ha el centre. • Informar a la direcció de qualsevol circumstància significativa que impliqui una millor intervenció, aconseguir una bona gestió de la informació, la millora de l'organització i de la gestió del centre. • Garantir la bona pràctica educativa mitjançant l'avaluació continuada del procés educatiu. • Marcar la línia educativa i els objectius a treballar amb l’adolescent. • Assumir la línia educativa del centre i participar en l'elaboració, la implementació i la revisió de: el projecte educatiu del centre, el reglament de règim intern, la programació, la memòria i altres documents. • En absència de la direcció del servei, dur a terme tasques organitzatives com a referent de torn.
  • Municipio: FIGUERES
  • Jornada: 38 hores setmanals
  • Horario: Caps de Setmana i Festius. DISSABATE, DIUMENGE I FESTIUS DE 10-22H CADA QUINZE DIES DILLUNS DE 9'30-16H I DIMARTS DE 22-A 8H (NIT)
  • Salario: 24.035,76€ brut/anual

Envíanos tu C.V.

A través del siguiente formulario puede hacer llegar su CV a las ofertas vigentes para puestos de trabajo vacantes. Si lo envía marcando la opción 'Cualquier oferta', quedará alojado en la base de datos de Suara y se borrará a los tres meses.