EDUCADOR/A SOCIAL PER SERVEI D'ACOLLIDA A ADOLESCENTS ESTRANGERS SENSE REFERENTS FAMILIARS A MAIÀ DE MONTCAL

Bolsa de trabajo

EDUCADOR/A SOCIAL PER SERVEI D’ACOLLIDA A ADOLESCENTS ESTRANGERS SENSE REFERENTS FAMILIARS A MAIÀ DE MONTCAL

Cerquem educador/a social per suplències en servei d’acollida a adolescents estrangers sense referents familiars situat a Maià de Montcal (Girona), en diferents torns a jornada completa

Características

  • Formación: GRAU / DIPLOMATURA - Educació social
  • Requisitos: Experiència prèvia en atenció a la infància i l'adolescència. Valorable parlar Darija. Carnet de conduir
  • Funciones: • Afavorir les condicions que garanteixin l'acollida de l'infant i l'adolescent en un ambient d'afecte, comprensió i seguretat emocional i material. • Informar a l'infant i l'adolescent del funcionament del centre i dels drets i deures. • Cobrir les necessitats bàsiques de l'infant i l'adolescent (educació, d'alimentació, afectives, d'higiene, de salut, psicològiques ...) i atendre especialment les desateses en la seva desprotecció. • Observar de manera àmplia l'infant i l'adolescent en els aspectes emocionals, relacionals, de conducta, d'hàbits, etc. per tal de conèixe'l i comprendre'l i elaborar posteriorment el seu Pla de treball individual. Participar en l'elaboració de la proposta de mesura. • Col·laborar activament en el desenvolupament de les activitats formatives i de tallers prelaborals. • Crear en el centre un ambient el màxim de normalitzador fent present aspectes de la cultura, de l'actualitat social i dels costums usuals de la vida familiar. • Assumir la línia educativa del centre i participar en l'elaboració, la implementació i la revisió de: el projecte educatiu del centre, el reglament de règim intern, la programació, la memòria i altres documents. • Informar a la direcció de qualsevol circumstància significativa que impliqui una millor intervenció, aconseguir una bona gestió de la informació, la millora de l'organització i de la gestió del centre. • Garantir la bona pràctica educativa mitjançant l'avaluació continuada del procés educatiu. • Participar de forma activa en les reunions d'equip. • Conèixer, fer el seguiment i coordinar-se amb la xarxa de recursos educatius, socials, culturals, de salut i de lleure especialment del territori on hi ha el centre. • Conèixer, fer el seguiment i coordinar-se amb la xarxa de recursos educatius, socials, culturals, de salut i de lleure especialment del territori on hi ha el centre. • Altres funcions derivades del servei en relació amb la família de referència, l’entorn i l’equip educatiu.
  • Municipio: MAIÀ DE MONTCAL
  • Jornada: 38
  • Horario: Torns Variables.
  • Salario: 24.035€brut/Anual

Envíanos tu C.V.

A través del siguiente formulario puede hacer llegar su CV a las ofertas vigentes para puestos de trabajo vacantes. Si lo envía marcando la opción 'Cualquier oferta', quedará alojado en la base de datos de Suara y se borrará a los tres meses.