Jornada “El mercado social en el Tercer Sector Social de Catalunya”