La reforma horària: robar temps al temps

Àngels Cobo

Àngels Cobo
Directora general de Suara Cooperativa

ÀNGELS COBO. Directora general de Suara Cooperativa

La setmana passada es presentava el Consell Assessor per a la Reforma Horària, conformat per  experts que des de diferents disciplines i en moments diferents al llarg dels darrers anys s’han aturat per preguntar-se  què passa amb el temps. És un tema del qual parlem molt, homes i dones, dins i fora de les empreses, a casa, en tertúlies. Sempre hi apareixen conceptes com flexibilitat laboral,  conciliació del temps,  repartiment de tasques familiars, temps de descans o  productivitat. Fins ara no se l’havia dotat d’un cos teòric i d’unes propostes clares i globals per fer passos rellevants. Però ara tenim una gran oportunitat per fer-ho.

La Iniciativa per a la Reforma Horària està impulsant aquest canvi. S’ha fet un interessant treball de fonamentació teòrica que avala la iniciativa. Aquest 2015 s’entra en la fase de  sensibilització i s’estan generant  proves pilots amb  administracions, empreses i entitats social, per arribar al 2016 impulsant les reformes necessàries a partir de les propostes que s’hagin generat.

En el transcurs de la presentació pública del Consell Assessor, Fabián Mohedano, promotor de la iniciativa va parlar de tres sobiranies: la individual, la de les organitzacions i la de la societat.

Com a persones individuals tenim capacitat per decidir vers les nostres actuacions, en com decidim gestionar el nostre temps. Un cas senzill és, per exemple, la decisió de si som puntuals.

Les organitzacions tenen la capacitat per decidir en la flexibilització d’horaris, en l’optimització del temps de treball. Aquests elements no només milloren la qualitat de vida de les persones que treballen sinó que han de permetre incrementar la productivitat, reduir l’absentisme i retenir el talent.

La societat té la tercera clau per fer-ho possible: per modificar legislacions laborals, horaris televisius, horaris de comerços, horaris d’espectacles culturals o horaris educatius, entre d’altres.

Ara ens toca a cada un de nosaltres començar a analitzar els propis temps i veure què és allò que individualment ja podem fer per avançar cap a models de gestió del temps més sostenibles.

Com a organització, Suara Cooperativa participa en les proves pilot de la Iniciativa per a la Reforma Horarà, perquè segur que hi ha molt recorregut per a la millora a nivell global com a cooperativa i en funció dels diferents llocs de treball i perfils professionals.

I com a membres actius de la societat hem d’estar amatents i empènyer perquè aquesta iniciativa tiri endavant, superi tots els entrebancs que trobarà i avancem cap un model de gestió del temps més sostenible per les persones, les organitzacions i la societat.reforma-horaria